sàn gỗ tự nhiên, san go tu nhien, sàn gỗ công nghiệp gi r?, san go cong nghiep

Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương Lào

 • Kích thước: 18*120*900mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên giáng hương giá rẻ
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tự nhiên giáng hương lào FJL

 • Kích thước: 15x150x1820mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên đặc biệt xuất xứ từ lào
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên xuất xứ từ Lào
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương lào

 • Kích thước: 15*90*750mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên nhóm 1 nhập khẩu lào
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào 15x90x600

 • Kích thước: (15x90x600mm)
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ xuất xứ từ Lào
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Lào (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG Solid (liền thanh)
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Nam Phi

 • Kích thước: 18 x 90 x 900
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ hương xuất xứ từ Nam Phi
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Lim Lào (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450
 • Bảo hành: 05năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ từ Lào, sàn gỗ tự nhiên chất lượng
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ: Lào, sàn gỗ chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x600)

 • Kích thước: 15x90x600
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ Lào, sàn gỗ lim 100% tự nhiên
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x750)

 • Kích thước: 15x90x750
 • Bảo hành: 5năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ lim lào chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Căm xe FJL

 • Kích thước: 15*120*1820
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ căm xe giá rẻ chất lượng tốt
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên căm xe

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ căm xe chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ căm xe lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên căm Xe Lào

 • Kích thước: 15x90x600 mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: san go tu nhien chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ Chiêu liêu

 • Kích thước: 15*90*750
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Ván sàn Chiêu liêu chống mục mọt, co ngót
 • 950,000 vnd/m2

Sồi mỹ ( 15x90x 450)

 • Kích thước: 15x90x450mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech lào

 • Kích thước: 15*90*900mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tếch lào 100% tự nhiên đạt tiêu chuẩn
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech

 • Kích thước: 15 x 90 x 900
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên tech myanma
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech

 • Kích thước: 15x90x750mmm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: xuất xứ từ lào, sản phẩm chất lương cao
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ tự nhiên pơmu (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnd/m2

Sàn tự nhiên pơmu

 • Kích thước: 15*90*600-700-900
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên pơmu lào
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ Gõ đỏ( 15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x450/600/750/900
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: VÁN SÀN GÕ ĐỎ LÀO<>
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tre ép khối màu cafe ST03

 • Kích thước: 960*96*15
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sơn UV Treffert Đức, chống chầy xước.
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tre ép nghiêng màu tự nhiên ST02

 • Kích thước: 960*96*15 (mm)
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Sơn UV Treffert Đức, chống trầy xước.
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tre ép nghiêng màu cafe ST02

 • Kích thước: 960*96*15
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sơn UV Treffert Đức, chống chầy xước.
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tre ép ngang màu tự nhiên ST01

 • Kích thước: 960*96*15
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sơn UV Treffert Đức, chống chầy xước.
 • 0 vnd/m2

sàn gỗ tre ép ngang màu cafe ST01

 • Kích thước: 960*96*15
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sơn UV Treffert Đức, chống chầy xước.
 • 0 vnd/m2

Sàn gỗ công nghiệp Thaistar

 • Kích thước: Theo thực tế
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ Thaistar siêu chịu nước
 • 190,000 vnd/m2

Sàn Gỗ INORVA FE

 • Kích thước: 1200 x 137 x 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 33, E1, 0,986m2/hộp 6 tấm
 • 415 vnd/m2