Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1372

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2770

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Robusto D725

 • Kích thước: 1380 x 188 x 12mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 380,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2236

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2241

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2282

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Urbans 12mm to

 • Kích thước: 12 x 193 x 1216 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp urbans chất lượng cao
 • 350,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Urbans Floor 12mm trung bình

 • Kích thước: 1216 x 142 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp urbans floor AC5
 • 450,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Urbans Floor 12mm nhỏ

 • Kích thước: 1216 x 124 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp urbans chất lượng cao
 • 430,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Urbans Floor 8mm to

 • Kích thước: 1216 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ Urbans floor tiêu chuẩn AC5
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ công nghiệp Pago KN101

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF mặt sần
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ pago KN102

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: tiêu chuẩn AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN103

 • Kích thước: 801 x 101 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN104

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ công nghiệp Pago KN105

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ pago kn104 chống xước AC4
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN107

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 240,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN108

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN109

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB01

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 180,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB02

 • Kích thước: 801 x 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF mặt bóng
 • 190,000 vnđ/m2

sàn gỗ công nghiệp Pago PGB03

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago PGB04

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB06

 • Kích thước: 801 x 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 180,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB05

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9