Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Wilson 8617

 • Kích thước: 804 X 126 X 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 - Classic 23,Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 5955

 • Kích thước: 12.3*130*810mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3, E1, Bề mặt: vân sần
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Glomax N20

 • Kích thước: 805*92*12.3mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3 E1 CLASS 32 V_ GROOVE CÓ SÁP CHỐNG THẤM, CHỐNG TIẾNG ỒN
 • 225,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Sàn gỗ Glomax P08

 • Kích thước: 805*92*12.3
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3 E1 CLASS 32 V_ GROOVE CÓ SÁP CHỐNG THẤM, CHỐNG TIẾNG ỒN
 • 225,000 vnđ/m2

Sàn gỗ GLOMAX P05

Sàn gỗ GLOMAX P08

Sàn gỗ GLOMAX P07

Sàn gỗ GLOMAX P06

Sàn gỗ NANO N10

 • Kích thước: 806 X 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, vân bóng
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ NANO N20

 • Kích thước: 806 X 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, vân bóng
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ NANO N46

 • Kích thước: 806 X 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, vân bóng
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ NANO N68

 • Kích thước: 806 X 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, vân bóng
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ NANO N08

 • Kích thước: 806 X 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, vân bóng
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex Dynamic AC4

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2432

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1, 8 tấm/hộp 1,2475m2/ 15kg
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2390

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2323

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D725

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D643

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D2777

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D2457

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2391

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1460

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1412

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9