Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Thai Xin - 8mm 1031

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Thai Xin - 8mm 1063

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Thai Xin - 8mm 1063

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 2071

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 3042

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 3011

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - 6835

 • Kích thước: 12.3 x 128 x 1215
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 . 18,6624/1 hộp 20 tấm
 • 310,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser--QH17

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 275,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH11

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 275,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH01

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock Bảo h
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH02

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC3 ,AC4
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH13

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH07

 • Kích thước: 806x130x12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH06

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC 3,Cấp độ AC3, Mặt bóng kính, Hèm ép.
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH05

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 275,000 vnđ/m2

Sàn gỗ WilSon - 9615

 • Kích thước: 12,3 x 810 x 132
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E31, 20tấm / hộp / 1,7334m2 Bề mặt: Bóng mờ p
 • 240,000 vnđ/m2

Sàn gỗ WilSon - 8686

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 190,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson- 4646

 • Kích thước: 12.3*107*810
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ: CH LB ĐỨC
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 7025

 • Kích thước: 12.3*130*810 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 6637

 • Kích thước: 12.3*107*810 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3 vân sần, kho san go ha noi
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 2755

 • Kích thước: 12.3*132*810mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - Classic 23, vân bóng
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 3258

 • Kích thước: 804 X 126 X 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4 - Classic 23Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Wilson 6081

 • Kích thước: 804 X 126 X12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 - Classic 23 Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 7358

 • Kích thước: 12.3*132*810 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 250,000 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9