Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ JANMI CE21

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 31 – HDF – E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ JANMI O39

 • Kích thước: 12*115*1283 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 31 – HDF – E1
 • 470,000 vnđ/m2

Sàn gỗ JANMI MR31

 • Kích thước: 12*115*1283 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 31 – HDF – E1
 • 470,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP981

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP943

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP928

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP911

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP908

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP518

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: kho san go AC4 Xuất xứ: Đức
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP437

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP438

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP499

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KPL867

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP868

 • Kích thước: 8.3*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP588

 • Kích thước: 8*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP522

 • Kích thước: 8*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP536

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Thaixin - 12mm 3011

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 380,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 12mm 1072

 • Kích thước: 1215 x 195 x 12mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 380,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Thai Xin - 12mm 1022

 • Kích thước: 1215 x 195 x 12mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 380,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 2080

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 2071

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ T
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 1090

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ
 • 235,000 vnđ/m2

Sàn gỗ ThaiXin - 8mm 1062

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ
 • 235,000 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9