Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Robina - O112

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - TA11

 • Kích thước: 12 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xu
 • 355,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O117

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina AC22

Sàn gỗ Robina AS22

Sàn gỗ Robina - O118

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina WE22

Sàn gỗ Robina CE 21

 • Kích thước: 8 X 1283 X 193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: tiêu chuẩn Ac3
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina W25

Sàn gỗ Robina AL 31

 • Kích thước: 12*1283*193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiểu chuẩn AC4
 • 270,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O16

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina M23

sàn gỗ Robina O35

Sàn gỗ Robina W12

 • Kích thước: 8 X 1283 X 193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi - O119(New 2013)

 • Kích thước: 12 x 115 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn AC4, E1
 • 435,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi AC12-12mm

 • Kích thước: 12*194*1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Janmi AC12 - 12mm
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi AC24

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283 mm
 • Bảo hành:
 • Đặc điểm: Sàn gỗ chất lượng cao
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi C 22

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3 vân sần
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi M 11

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4: vân sần
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi ME32

 • Kích thước: 8 x 194 x 1283 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: iêu chuẩn: AC4
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Janmi 026

 • Kích thước: : 8 x 194 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 31 – HDF – E1 Bề mặt: sần nhám gỗ
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ JANMI W11

 • Kích thước: 12*115*1283 mm
 • Bảo hành:
 • Đặc điểm: AC4, Class 32 – HDF – E1 Bề mặt: sần nhám gỗ
 • 470,000 vnđ/m2

Sàn gỗ JANMI B11

 • Kích thước: 8 x 194 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3, Class 31 – HDF – E1 Bề mặt: Láng ghim gỗ
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ JANMI O21

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3, Class 31 – HDF – E1
 • 290,000 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9