Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ Wilson

Sàn gỗ WilSon - 9615

 • Kích thước: 12,3 x 810 x 132
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E31, 20tấm / hộp / 1,7334m2 Bề mặt: Bóng mờ p
 • 240,000 vnđ/m2

Sàn gỗ WilSon - 8686

 • Kích thước: 1215 x 195 x 8mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 190,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson- 4646

 • Kích thước: 12.3*107*810
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ: CH LB ĐỨC
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 7025

 • Kích thước: 12.3*130*810 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 6637

 • Kích thước: 12.3*107*810 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3 vân sần, kho san go ha noi
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 2755

 • Kích thước: 12.3*132*810mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - Classic 23, vân bóng
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 3258

 • Kích thước: 804 X 126 X 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4 - Classic 23Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Wilson 6081

 • Kích thước: 804 X 126 X12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 - Classic 23 Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 7358

 • Kích thước: 12.3*132*810 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 8617

 • Kích thước: 804 X 126 X 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 - Classic 23,Bề mặt: vân bóng
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Wilson 5955

 • Kích thước: 12.3*130*810mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3, E1, Bề mặt: vân sần
 • 260,000 vnđ/m2
Trang 1