Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ Robina (malaysia)

Sàn gỗ công nghiệp Robina T11

 • Kích thước: 807*130*12.3
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4
 • 410,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina T12

 • Kích thước: 12*1283*115 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn AC4
 • 450,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O114

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: kho san go AC3 Hệ khóa, hèm: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - T18

 • Kích thước: 12 x 115 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O112

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - TA11

 • Kích thước: 12 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xu
 • 355,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O117

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina AC22

Sàn gỗ Robina AS22

Sàn gỗ Robina - O118

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina WE22

Sàn gỗ Robina CE 21

 • Kích thước: 8 X 1283 X 193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: tiêu chuẩn Ac3
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina W25

Sàn gỗ Robina AL 31

 • Kích thước: 12*1283*193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiểu chuẩn AC4
 • 270,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O16

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina M23

sàn gỗ Robina O35

Sàn gỗ Robina W12

 • Kích thước: 8 X 1283 X 193 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC3
 • 255,000 vnđ/m2
Trang 1