Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ Pago

sàn gỗ công nghiệp Pago KN101

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF mặt sần
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ pago KN102

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: tiêu chuẩn AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN103

 • Kích thước: 801 x 101 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN104

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ công nghiệp Pago KN105

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ pago kn104 chống xước AC4
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN107

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 240,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN108

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago KN109

 • Kích thước: 801 x 101 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB01

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 180,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB02

 • Kích thước: 801 x 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF mặt bóng
 • 190,000 vnđ/m2

sàn gỗ công nghiệp Pago PGB03

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2

sàn gỗ Pago PGB04

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB06

 • Kích thước: 801 x 126 x 12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 180,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Pago PGB05

 • Kích thước: 801 x 126 x12 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 - E1 -HDF
 • 190,000 vnđ/m2
Trang 1