Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ morser

Sàn gỗ Morser - 6835

 • Kích thước: 12.3 x 128 x 1215
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4 . 18,6624/1 hộp 20 tấm
 • 310,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser--QH17

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 275,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH11

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock
 • 275,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH01

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: AC4 Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock Bảo h
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH02

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC3 ,AC4
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH13

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH07

 • Kích thước: 806x130x12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 265,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH06

 • Kích thước: 12 x 130 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC 3,Cấp độ AC3, Mặt bóng kính, Hèm ép.
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Morser - QH05

 • Kích thước: 12 x 104 x 808mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: E1 HDF Laminate Flooring Độ mài mòn: AC4
 • 275,000 vnđ/m2
Trang 1