Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ Kronotex

Sàn gỗ Kronotex Dynamic AC4

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2432

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1, 8 tấm/hộp 1,2475m2/ 15kg
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2390

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2323

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D725

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D643

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D2777

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D2457

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 295,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Amazone D2391

 • Kích thước: 1380 x 113 x 10 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1460

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1412

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Dynamic Clic D1372

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2770

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 290,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Robusto D725

 • Kích thước: 1380 x 188 x 12mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 380,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2236

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2241

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kronotex - Exquisit D2282

 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm+1
 • Bảo hành: 12 năm
 • Đặc điểm: nhập khẩu từ Đức AC4,E1
 • 386,000 vnđ/m2
Trang 1