Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn gỗ Kahn (Đức)

Sàn gỗ Kahn - KP981

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP943

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP928

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP911

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP908

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, E1 Xuất xứ: Đức
 • 250,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn - KP518

 • Kích thước: 12,3 x 123 x 805mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: kho san go AC4 Xuất xứ: Đức
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP437

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP438

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP499

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KPL867

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP868

 • Kích thước: 8.3*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP588

 • Kích thước: 8*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP522

 • Kích thước: 8*196*1215
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Kahn KP536

 • Kích thước: 12*127*802mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 - Classic 31, E
 • 300,000 vnđ/m2
Trang 1