Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

» SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

Sàn gỗ công nghiệp Thaistar

 • Kích thước: Theo thực tế
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ Thaistar siêu chịu nước
 • 190,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Inovar SG04

 • Kích thước: 12 X 135 X 1283 mm.
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ malaysia, sàn gỗ công nghiệp chịu nước
 • 470 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Innovar SG01

 • Kích thước: 1200 X 137 x 12mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp sản xuất tại Malaysia
 • 470 vnđ/m2

Sàn Gỗ INOVAR DV560

 • Kích thước: 1285 x 137 x 12
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Bản nhỡ mặt bóng kính hèm khóa V-Groore, phủ sáp n
 • 470 vnđ/m2

Sàn Gỗ INOVAR DV703

 • Kích thước: 12 x 137 x 1285
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 33, E1, 1,056m2/ hộp 6 tấm
 • 450 vnđ/m2

Sàn Gỗ INOVAR DV879

 • Kích thước: 12 x 137 x 1285
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 33, E1, 1,056m2/ hộp 6 tấm
 • 450 vnđ/m2

Sàn Gỗ INORVA FE

 • Kích thước: 1200 x 137 x 12 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: AC4, Class 33, E1, 0,986m2/hộp 6 tấm
 • 415 vnđ/m2

Sàn Gỗ INORVA DV550

 • Kích thước: 1285 x 137 x 12 m
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Bản nhỡ mặt bóng kính hèm khóa V-Groore, phủ sáp n
 • 450,000 vnđ/m2

Sàn Gỗ INOVAR MF380

 • Kích thước: 1288 x 192 x 8 mm
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Chống xước: AC3; Liên kết nội tại: IC2;
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Innovar SG 261

 • Kích thước: 8*192*1288
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Innovar SG05

 • Kích thước: 12 X 188 X 1285 mm
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp
 • 460,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Innovar SG03

 • Kích thước: 8 X 192 X 1288 mm.
 • Bảo hành: 10 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ: Malaysia / Loại sàn gỗ siêu chịu nước
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Innovar SG02

 • Kích thước: 1288 X 192 x 8mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ công nghiệp từ Malaysia
 • 280,000 vnđ/m2

Sàn gỗ công nghiệp Robina T11

 • Kích thước: 807*130*12.3
 • Bảo hành: 20 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn: AC4
 • 410,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina T12

 • Kích thước: 12*1283*115 mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Tiêu chuẩn AC4
 • 450,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O114

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: kho san go AC3 Hệ khóa, hèm: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - T18

 • Kích thước: 12 x 115 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 390,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O112

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC3 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - TA11

 • Kích thước: 12 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: AC4 Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xu
 • 355,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina - O117

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
 • 255,000 vnđ/m2

sàn gỗ Robina AC22

Sàn gỗ Robina AS22

Sàn gỗ Robina - O118

 • Kích thước: 8 x 193 x 1283mm
 • Bảo hành: 15 năm
 • Đặc điểm: Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ
 • 260,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Robina WE22

Trang 1 2 3 4 5 6