Sàn gỗ, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương Lào

 • Kích thước: 18*120*900mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên giáng hương giá rẻ
 • 0 vnđ/m2

sàn gỗ tự nhiên giáng hương lào FJL

 • Kích thước: 15x150x1820mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên đặc biệt xuất xứ từ lào
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên xuất xứ từ Lào
 • 0 vnđ/m2

sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương lào

 • Kích thước: 15*90*750mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên nhóm 1 nhập khẩu lào
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào 15x90x600

 • Kích thước: (15x90x600mm)
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ xuất xứ từ Lào
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Lào (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG Solid (liền thanh)
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ Giáng Hương Nam Phi

 • Kích thước: 18 x 90 x 900
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ hương xuất xứ từ Nam Phi
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Lim Lào (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450
 • Bảo hành: 05năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ từ Lào, sàn gỗ tự nhiên chất lượng
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ: Lào, sàn gỗ chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x600)

 • Kích thước: 15x90x600
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Xuất xứ Lào, sàn gỗ lim 100% tự nhiên
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên lim Lào (15x90x750)

 • Kích thước: 15x90x750
 • Bảo hành: 5năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ lim lào chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Căm xe FJL

 • Kích thước: 15*120*1820
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ căm xe giá rẻ chất lượng tốt
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ căm xe ( 15*90*750)

 • Kích thước: 15*90*750
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ cao cấp chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên căm xe

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ căm xe chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ căm xe lào (15x90x900)

 • Kích thước: 15x90x900mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên căm Xe Lào

 • Kích thước: 15x90x600 mm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: san go tu nhien chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên chiu liu

 • Kích thước: 15*90*900
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Ván sàn chiu liu đã xử lý chống mục mọt. Cong vênh
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ Chiêu liêu

 • Kích thước: 15*90*750
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: Ván sàn Chiêu liêu chống mục mọt, co ngót
 • 950,000 vnđ/m2

Sồi mỹ ( 15x90x 450)

 • Kích thước: 15x90x450mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech lào

 • Kích thước: 15*90*900mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tếch lào 100% tự nhiên đạt tiêu chuẩn
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech

 • Kích thước: 15 x 90 x 900
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: sàn gỗ tự nhiên tech myanma
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên Tech

 • Kích thước: 15x90x750mmm
 • Bảo hành: 5 năm
 • Đặc điểm: xuất xứ từ lào, sản phẩm chất lương cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ tự nhiên pơmu (15x90x450)

 • Kích thước: 15x90x450 mm
 • Bảo hành: 05 năm
 • Đặc điểm: Sàn gỗ tự nhiên chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2

Sàn gỗ pơ mu 15x90x 600

 • Kích thước: 150x90x600 mm
 • Bảo hành: 05năm
 • Đặc điểm: san go tu nhien chất lượng cao
 • 0 vnđ/m2
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9